Siktar du också mot toppen?

Med engagemang, nytänkande och erfarenhet från fastighetsbranschen drivs processen från start till mål och alltid med fokus på att skapa nyetableringar som matchar behov, önskemål och värde, för alla parter.

Att vara lyhörd och alltid sträva efter en samsyn kan bli starten på en långvarig affärsrelation med nya framtida samarbeten. Detta har genom åren bidragit till att flera tidigare hyresgäster har återkommit då nya etableringsbehov har efterfrågats. Att personer gör affärer med varandra en andra gång är såklart ett tydligt kvitto på lyckad affär för båda parter.

Vad är viktigt för en hyresgäst?

Läge, läge, läge brukar man snabbt svara, men givetvis måste också verksamheten kunna bedrivas effektivt i fastigheten eller lokalen och finns möjligheten att på sikt kunna expandera kan det vara en stor fördel. När man har hittat rätt adress är det inte enbart hyresnivån och hyrestiderna som man skall vara överens om, såklart vill och skall man förstå vad som beskrivs i ett hyreskontrakt. Därför är det viktigt att vara tydlig och att ställa frågor i samband med att man signerar ett kontrakt. Hyresjuridiken och alla tillhörande kontraktsbilagor som exempelvis gränsdragningslistan avseende skötsel och underhåll, driftkostnader, ritningar, tekniska beskrivningar, fastighetskatt och indexberäkning är inte självklart för alla hyresgäster, däremot en del av det dagliga arbetet för en fastighetsägare.

Nicani kan vara en partner till er som hyresgäst, från att hitta rätt lokal och hela vägen fram till inflyttning.

Hans Möller och Nicklas har i olika konstellationer gjort flera hyresaffärer tillsammans.

Så tycker kunder och partners

Nicklas har förmågan att se hyresaffären eller kontraktets betydelse från bådas perspektiv vilket skapar ett starkt förtroende som hyresgäst”

Hans Möller,
VD på Scan Global Logistics sverige

Vi ger Nicklas och Nicani våra absolut bästa rekommendationer, en mer målinriktad och driven affärsutvecklare är svår att hitta”

Tommy Åstrand,
VD på Swedish Logistic Property

När vi väljer samarbetspartners kring våra utvecklingsprojekt så är vi ganska kräsna, vi vill ha någon som tänker utanför boxen, vi har valt Nicani!” 

Elias Georgiadis,
VD på Stenhus Fastigheter

Att hitta en ny lokal och flytta sin verksamhet är ett stort projekt, då behövs en lyhörd, proffsig och erfaren utvecklare som ser hela företagets behov och önskemål. Vår etablering landade i en nybyggd och skräddarsydd fastighet i en ny stad, tack Nicklas!”

Johan Bäckström,
VD på Pharmaxim

Vi samarbetar med Nicani då vi vill fokusera ännu mer på uthyrning och utveckling, samtidigt kan våra förvaltare då lägga ännu mer tid och fokus på att optimera våra fastigheter och skapa de bästa förutsättningarna för våra befintliga hyresgäster”

Ulf Wallén, VD på Acrinova

Så här kan samarbetet gå till

Uppstart Parterna analyserar vad man vill, när man vill, var man vill, hur man vill och på vilket sätt Nicani kan bidra till att man får som man vill. Vill man hyra en ny lokal? Vill man uppföra en ny fastighet? vill man hitta hyresgäster? Vill man köpa eller sälja fastigheter? Vill man förhandla om sitt kontrakt med sin hyresvärd?

Utveckling Nicani projektleder och driver de möten och förhandlingar som krävs för att kunna presentera alternativ. Följer upp dialoger, återkopplar, kommer med nya idéer och föreslår den bästa affären.

Affärsmål Genomgång av kontraktshandlingar och signering av kontrakt! Vid exempelvis ett nybygge eller en hyresgästanpassning så tillkommer eventuellt en genomförande-process som avslutas med inflyttning!

Miljö- och hållbarhetsfrågor värdesätts alltid i varje affär

I dag står miljö och hållbarhetsarbetet högt på agendan för alla bolag oavsett bransch. Detta gör att man också är mer engagerad av att hitta former för att tillsammans arbeta mer aktivt med dessa frågor, gröna hyresavtal är exempelvis en självklarhet idag.

Vare sig det rör sig om miljöcertifierade fastigheter eller hållbara arbetssätt så är målet alltid att Nicani på något sätt ska bidra till en bättre miljö och ett bättre samhälle för oss alla.