Integritetspolicy
och cookies

På webbplatsen kan du komma i kontakt med verksamheten på olika sätt, till exempel genom e-post eller telefon.

När du kontaktar oss så lämnar du ibland personuppgifter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller fullfölja ditt ärende. Det är de personer som administrerar ditt ärende som får ta del av dina personuppgifter.

Du har ett antal rättigheter enligt GDPR:

  • Du kan begära tillgång till dina personuppgifter.
  • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
  • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
  • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontakta då oss. Du hittar kontaktuppgifter nederst på sidan.

 

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på datorn, surfplattan eller mobilen hos dig som besöker webbplatsen. Vi använder inga cookies för att lagra, mäta eller analysera vad våra besökare gör på sajten.

Google Fonts

Vi använder Google Fonts API för att visa teckensnitt på vår webbplats. Google Fonts API begär din IP-adress när du besöker vår webbplats. De hävdar dock att de inte sätter cookies, eller använder informationen för att spåra enskilda besökare.

ObjektVision

Vi visar bilder som hämtas från ObjektVision (https://objektvision.se/). När bilderna visas skickas en begäran från din dator, och den kan lagras och analyseras av ObjektVision.